ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล ตาลเดี่ยว
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 22 ม.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256225,961-----------25,961
2561--41204756,33997219,95534,74736,64038,73925,624163,552
ยอดยกมาตั้งแต่ 4 มิ.ย. 2561 ถึง 28 ก.พ. 2561   -189,513
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี