กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 

 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2561 ]ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข.2527 (คลองกากะเลา) หมู่ที่ 4 บ้านท่ากกแก [ 5 ต.ค. 2561 ]ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข.2527 (คลองกากะเลา) หมู่ที่ 4 บ้านท่ากกแก [ 5 ต.ค. 2561 ]จ้างเหมาบริการช่วยงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]จ้างเหมาให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต Download speed 30 Mbps Upload speed 5 Mbps Package silver ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]จ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2561 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ (ถนนสายบ้านใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2561 ]

  (1)     2      3