กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 

   

 
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค 61  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวประจำปีการศึกษา 2561  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยฯ  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ร่วมประกวดบทความในหัวข้อ จิตอาสากับหน้าที่ฝ่ายปกครอง  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
ขอเชิญประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ต.ค. 2561 ]   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุน การจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 11 ต.ค. 2561 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 341