หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

   
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 - 2562 [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 64  
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานการกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 49  
 
เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 49  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
มาตรฐานการให้บริการ เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานการกำกับติตามการดำเนินงานรอง 6 เดือน [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
แผนป้องกันทุจริต 2562 - 2564 [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)     2