หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 

 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
แต่เดิมได้มีหมู่บ้าน เรียกว่าบ้านตาลเดี่ยว ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ และชาวบ้านได้พร้อมใจกันก่อสร้างหมู่บ้าน และบริเวณที่จะก่อสร้างมีต้นตาลอยู่หนึ่งต้นริมแม่น้ำป่าสัก และเป็นต้นเดียวในละแวกนั้นจึงใช้ชื่อว่าบ้านตาลเดี่ยว ต่อมาเมื่อราษฎรมาอาศัยมากขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็น
ตำบลตาลเดี่ยวในปัจจุบัน
 
 
เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว ตั้งอยู่ในเขตอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีระยะทางห่าง จากอำเภอหล่มสักประมาณ 1 กิโลเมตร ตำบลตาลเดี่ยวมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 10.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,735 ไร่
 

 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสักหลง
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลปากดุก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านโสก , ตำบลปากช่อง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองหล่มสัก , ตำบลหนองไขว่ , ตำบลวัดป่า  
 
 

 
 
ตำบลตาลเดี่ยว มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นราบลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตร
 
 
 
ภาคการเกษตร / ปลูกพืชตามฤดู ร้อยละ 65
 
ค้าขาย / ร้านค้าขนาดเล็ก(ธุรกิจครัวเรือน) ร้อยละ 10
 
รับจ้างทั่วไป / แรงงานภาคประชาชน ร้อยละ 10
 
รับราชการ / ตามกระทรวงต่าง ๆ ร้อยละ 10
 
อื่น ๆ ร้อยละ 5
 

 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,763 คน แยกเป็น

ชาย  2,740 คน คิดเป็นร้อยละ 47.54

หญิง 3,023 คน คิดเป็นร้อยละ 52.46
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,300 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 565 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
  1   บ้านขวัญโยนใต้ 287 281 568  
2   บ้านตาลเดี่ยว 269 324 593
  3   บ้านน้ำอ้อย 87 100 187  
4   บ้านท่ากกแก 260 300 560
  5   บ้านท่าช้าง 410 443 853  
6   บ้านปากห้วยขอนแก่น 229 242 471
  7   บ้านท่าโก 192 193 385  
8   บ้านท่ากกแก 230 266 496
  9   บ้านใหม่ 259 289 548  
10   บ้านร่องไผ่ 227 240 467
  11   บ้านศรีสะอาด 290 345 635  
    รวม 2,740 3,023 5,763
 

 
 
สายตรงนายก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร : 056-704-696-7
นายสุบิน บุญจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตาลเดี่ยว
 


 
 
 
   
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10