หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 

   

 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พช0023.1/ว5681 ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ  [ 15 ต.ค. 2564 ]   
พช 0023.3/ว 5704 การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 15 ต.ค. 2564 ]   
ที่ พช 0023.3/ว 693 การประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 15 ต.ค. 2564 ]   
พช0023.3/ว 5710 ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์  [ 15 ต.ค. 2564 ]   
ที่ พช 0023.3/ว 694 การอบรมออนไลน์ให้กับครูเเละบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 โครงการพัฒนาคุรภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเเละการสร้างวินัยทางการเงิน  [ 15 ต.ค. 2564 ]   
พช0023.3/ว 5668 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564)  [ 14 ต.ค. 2564 ]   
พช 0023.2/15193 การแจ้งกำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาครูฯ (กรณีเยียวยา) พ.ศ. 2564  [ 14 ต.ค. 2564 ]   
พช 0023.2/ว 5692 การคัดเลือกผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 14 ต.ค. 2564 ]   
0023.3/ 15190 ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะปนเปื้อนขยะติดเชื้อ  [ 14 ต.ค. 2564 ]   
พช 0023.5/ว 5694 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนกันยายน 2564 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 14 ต.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 822
   
 
   
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10