หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหาร ทต.ตาลเดี่ยว
วิสัยทัศน์ ทต.ตาลเดี่ยว
"ตำบลตาลเดี่ยว เป็นแหล่งพัฒนาอาชีพที่มั่นคง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสงบสุข
เป็นแหล่งเจริญทางการศึกษา และวัฒนธรรม"
OTOP กลุ่มตีมีดบ้านใหม่
เทศบาลตำบล
ตาลเดี่ยว
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 
 
 
 


จ้างปรับปรุงผิวถนน คสล. หมู่ที่ ๘ ซอย ๑ โดยวิธีเฉพ [ 28 ก.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ซอยบ้านอาจารย์สวาท [ 28 ก.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงผิวถนน คสล. หมู่ที่ ๔ ซอยบ้านนายอำนวย [ 28 ก.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ซอยบ้านอาจารย์สวาท [ 24 ก.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงผิวถนน คสล. หมู่ที่ ๘ ซอย ๑ โดยวิธีเฉพ [ 24 ก.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงผิวถนน คสล. หมู่ที่ ๔ ซอยบ้านนายอำนวย [ 24 ก.ย. 2563 ]จ้างขุดลอกเหมืองระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ สายเลียบถนนชลปร [ 24 ก.ย. 2563 ]จ้างประเมินราคาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน [ 23 ก.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงผิวถนน คสล. หมู่ที่ ๙ สายบ้านใหม่ - บ้ [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ ซอยสวนมอญ โดยวิธีเ [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ ซอยบ้านนายคูณ สาน้อ [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงผิวถนน คสล. หมู่ที่ ๙ สายบ้านใหม่ - บ้ [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ สายเลียบคลองปากห้วย [ 17 ก.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ ซอยบ้านนายประยูร โด [ 17 ก.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ ซอยสวนมอญ โดยวิธีเ [ 17 ก.ย. 2563 ]