กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 

 
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว  
 

ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลตาลเดี่ยวได้จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนางสายนภา ภูอินอ้อย นายกเทศมนตรีตำบลตาลเดี่ยวเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมในทุกด้าน มีความสนุกสนานร่าเริง กล้าแสดงออก รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น มีจิตอาสา รู้หน้าที่ เป็นกำลังที่ดีของประเทศชาติ ต่อไปในอนาคต

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ม.ค. 2562 เวลา 10.55 น. โดย เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว

ผู้เข้าชม 82 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย