หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
มาตราส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)     2