หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

 
 
ในเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว มีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมของประชาชน ดังนี้

ถนนลาดยาง มีจำนวน 4 สาย
 
ทางหลวงสายหล่มสัก - บ้านติ้ว (หมายเลข 2010)
 
ทางหลวงสายบ้านปากดุก – บ้านสักหลง (หมายเลข 2181)
 
สายเลียบคลองชลประทาน ตำบลตาลเดี่ยว – ตำบลห้วยไร่
 
สายเลียบคลองชลประทาน ตำบลปากดุก - ตำบลปากช่อง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีจำนวน 135 สาย

ถนนลูกรัง มีจำนวน 24 สาย
 
สะพาน คสล. จำนวน 19 สาย
 
ท่อเหลี่ยม คสล. จำนวน 20 สาย
 
สะพานสลิง จำนวน 1 สาย
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำป่าสัก      

คลองชลประทาน มีจำนวน 2 สาย

คลองปากห้วยขอนแก่น      

คลองกากะเลา      
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แหล่งน้ำใต้ดิน      
 
มีฝายกั้นน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 4 แห่ง

ระบบน้ำประปา