หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

 


นายสามารถ อุตราชา
ปลัด ทต.ตาลเดี่ยว
 
 


นายศักดิ์เพชร นามสิมมา
หัวหน้าสำนักปลัดฯ


นางสาวสุทธิพันธ์ แพทย์เพียร
เจ้าพนักงานธุรการ


พ.อ.อ.สินชัย นามสิมมา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางอภิญญา อ่อนศรี
นักพัฒนาชุมชน


นายพิภพ มีวัฒนะ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


นายประหยัด ทองนาม
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ำ)


นางสาววรรณิกา วรบุตร
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ