หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 

 
 

 
 

การพัฒนาด้านการประกอบอาชีพของประชาชน
 
 

 
 

การก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน และทางเดินเท้า

การก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค และด้านการเกษตร

การก่อสร้าง ปรับปรุงไฟฟ้า และโทรศัพท์
 
 

 
 

การพัฒนาด้านการจัดการการศึกษาในเขตตำบลตาลเดี่ยว

การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การพัฒนาด้านการกีฬา และการต่อต้านยาเสพติด

การพัฒนาด้านสาธารณสุข

การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กและคนชรา
 
 

 
 

การพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
 

 
 

การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
 
 
   
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10