หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

 
 

ครัวเรือนทั้งหมดในตำบลตาลเดี่ยวมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
 
 
โทรคมนาคม ได้แก่

โทรศัพท์

อินเทอร์เน็ต
การสื่อสาร

ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการครอบคลุมร้อยละ 100 ของพื้นที่
 
 

จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาร้อยละ 85 ของครัวเรือน

แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา คือ แหล่งน้ำบาดาล
 
การพานิชกรรม

ประเภทร้านค้า จำนวน 73 แห่ง

คาร์แคร์ จำนวน 5 แห่ง

ร้านอาหาร จำนวน 21 แห่ง

โรงสี จำนวน 2 แห่ง

เสารับสัญญาณ จำนวน 4 แห่ง

โรงผลิตน้ำแข็ง จำนวน 2 แห่ง

บ้านเช่า จำนวน 20 แห่ง

ร้านเสริมสวย จำนวน 3 แห่ง

คลินิกรักษาสัตว์ จำนวน 1 แห่ง

ห้องพักรายวัน จำนวน 2 แห่ง

ร้านซ่อมรถ จำนวน 14 แห่ง

โรงแปรรูปไม้ จำนวน 2 แห่ง

โรงหล่อเสาปูน จำนวน 1 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง

โกดังเก็บสินค้า จำนวน 2 แห่ง

ร้านขายต้นไม้-ดอกไม้ จำนวน 1 แห่ง